> > > Ogłoszenie wyników konkursu Błażowa online 2021

Dnia 14.05.2021 o godzinie 15.00 ogłoszone zostały wyniki konkursu perkusyjnego BŁAŻOWA ONLINE 2021. Organizatorem tego współzawodnictwa jest Szkoła Muzyczna I stopnia w Błażowej

Formuła konkursu była przyporządkowana do obecnych czasów związanych z zagrożeniem wirusem Covid-19 i zakładała ocenę nagrań wykonań uczestników w formie materiału wideo, który należało przesłać organizatorom. Uczestnicy oceniani byli w trzech kategoriach wiekowych: grupa A – uczestnicy do lat 15, grupa B – uczestnicy do lat 19, oraz grupa C – uczestnicy do lat 25. Zastosowano również podział na dwa instrumenty: zestaw perkusyjny i werbel. W Jury konkursu zasiedli:

  • Grzegorz Szymański (Przewodniczący Jury) – Filharmonia Dolnośląska, PSM I i II st. w Jeleniej Górze
  • Maciej Głuchowski – portal perkusyjny Beatit.tv
  • Paweł Ostrowski – portal perkusyjny  Infodrum.pl
  • Robert Markiewicz – Organek

Organizatorzy i Jury byli zaskoczeni dużą ilością nadesłanych zgłoszeń , zwłaszcza w kategorii A. Należy podkreślić bardzo wysoki poziom wykonawczy uczestników oraz ciekawy dobór repertuaru. Niestety były też małe zaskoczenia, np. nie przyznano żadnej nagrody i wyróżnienia w kategorii C ze względu na brak możliwości wyboru przez Jury zwycięzców (przesłano tylko jedno zgłoszenie w tej kategorii).

Oto lista nagrodzonych

Kat. WERBEL gr. A (do lat 15):

1) Karol Szablowski

2) Maria Czerniec

3) Antoni Joński

Mikołaj Grycel – wyróżnienie

Mikołaj Robak – wyróżnienie

Kat. ZESTAW gr. A (do lat 15):

1) Karol Kurek

2) Piotr Pelc

3) Miłosz Polak ex aequo Nikodem Kowalski

Adam Wiatrowski – wyróżnienie

Karol Barczyk – wyróżnienie

Kat. WERBEL gr. B (do lat 19):

1) Natan Supeł

2) Julia Tymanowska

3) Bartłomiej Pruszyński

Kat. ZESTAW gr. B (do lat 19):

1) Julia Tymanowska

2) Karol Jóźwiak

3) Oliver Monticolo

Julian Malantowicz – wyróżnienie

W grupie C nie przyznano nagród!!!

NAGRODA SPECJALNA Jury za indywidualność dla Michała Rąpały (werbel/zestaw).

Wszystkim nagrodzonym i uczestnikom serdecznie gratulujemy!