> > > Ogólnopolskie Warsztaty Perkusyjne w Gdańsku

Zapraszamy do wzięcia udziału w zbliżających się warsztatach!

W dniach 23-25 listopada w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II Stopnia odbędą się Ogólnopolskie Warsztaty Perkusyjne. W ramach tego wydarzenia będą miały miejsce liczne wykłady, pokazy oraz koncerty polskich i zagranicznych autorytetów w dziedzinie tego instrumentu. Kto wystąpi? Dowiecie się z plakatu poniżej:

ogólnokształcąca szkoła muzyczna I i II Stpnia w Gdańsku

Uczniowie szkół muzycznych będą mogli brać czynny udział w warsztatach- prezentacja gry przed wykładowcami na instrumentach perkusyjnych przygotowanych do lekcji i warsztatów będących na estradzie koncertowej oraz udział w dyskusjach i wymianie doświadczeń w ramach seminariów dla nauczycieli .Dla osób nie będących uczniami bądź nauczycielami w OSM w Gdańsku wstęp na warsztaty wynosić będzie 50 zł. Po więcej informacji zapraszamy na stronę http://www.osm.gdansk.pl/. Przybywajcie tłumnie!