> > > Beatit beneficjentem programu KPO

Jest nam niezmiernie miło poinformować wszystkich zainteresowanych, że nasze przedsiębiorstwo Beatit sp. z o. o. non profit jest beneficjentem Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej”

Nasza spółka otrzymała 168850.00 złotych na cel związany z rozwojem usług nagrywania, obróbki i postprodukcji materiałów audio wideo. Obszarem wiodącym w ramach realizacji programu jest wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej. Wyżej wspomniana kwota dotacji zostanie przeznaczona na zakup sprzętu do nagrywania audio-wideo, nowego komputera do produkcji materiałów audio-wideo oraz paneli fotowoltaicznych w celu obniżenia kosztów związanych z wykorzystywaniem energii elektrycznej przez spółkę.

Rezultatami wspomnianego wyżej przedsięwzięcia będą:

  1. podniesienie obrotów firmy – zamierzamy podnieść obroty o minimum 30 procent
  2. podniesienie jakości wykonywanych usług ugruntuje pozycję firmy na rynku zleceń na treści audio-wideo oraz zwiększy rentowność oferowanych usług.
realizacja instalacji paneli fotowoltaicznych

Realizacja instalacji paneli fotowoltaicznych w Dzierżążnie Małym.

Całość inwestycji zostanie przeprowadzona w oddziale w Dzierżążnie Małym, gdzie usytuowane jest nasze studio nagrań. Należy zaznaczyć, że nasze wszystkie oferty są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Więcej na temat Krajowego Planu Odudowy możecie przeczytać tutaj: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/kpo