> > > Dave Lewitt: Odd Time Drumming Book

Hudson Music wydaje kolejną pozycję książkową, która może i powinna być warta uwagi i, miejmy nadzieję, czasu perkusistów.

Według wydawcy w książce “The Odd Time Drumming Book“, autor Dave Lewitt prezentuje praktyczne i jednocześnie zapewniające rozrywkę podejście do nauki nieparzystych metrów.

Omówione zostały następujące: 3/4, 5/4, 7/4, 5/8, 7/8, 9/8, 11/8, 13/8, 15/8, 17/16 oraz 19/16. Wszystkie te metra obejmują większość tego, co wykorzystywano i wykorzystuje się do dziś w stylach takich jak fusion, czy rock progresywny. Każde metrum z osobna zostało omówione z wykorzystaniem nawet do 36 różnych przykładowych groove’ów w skali od łatwych do trudnych, a także opatrzone muzyczną etiudą.  

Jednym z najbardziej wciągających aspektów tej publikacji ma być wykorzystanie przykładów na każde metrum zaczerpniętych z prawdziwego życia, tzn. z nagrań tak legendarnych artystów jak m.in. Frank Zappa, Rush, Bill Bruford, Mahavishnu Orchestra, Led Zeppelin, Tool, Soundgarden, King Crimson, The Allman Brothers, Heart, czy Radiohead.

Książka zawiera także wersje audio wielu spośród przetraskrybowanych w niej oryginalnych groove’ów pochodzących z repertuaru wspomnianych gwiazd, a także material wideo towarzyszący każdemu rozdziałowi, demonstrujący rozmaite przykłady zawarte w książce. Jak to jest w przypadku wszystkich książek publikowanych przez Hudson Music w formacie cyfrowym, wystarczy kliknąć lub dotknąć ikonkę bądź przykład i nastąpi odtworzenie danego pliku audio lub wideo.

eBook | 75 stron | zawiera pliki audio i wideo