> > DW i DrumCraft łączą siły!!!

Firmy DW i DrumCraft będą tworzyć wspólne produkty

Według oświadczenia wydanego przez obie strony, zawarto umowę, na mocy której powstaje jeden, wspólny dla firm DW/PDP oraz DrumCraft dział Badań i Rozwoju Produktu. Oznacza to, że już niedługo możemy spodziewać się na rynku produktów łączących legendarną już wiedzę Johna Gooda o drewnie i korpusach z myślą projektancką mających na swoim koncie niejedną nagrodę Rubena Steinhausera oraz Winfrieda Holla.

Wydarzenie to jest zacieśnieniem współpracy trwającej lokalnie od połowy lat 90-tych, kiedy to niemiecka firma GEWA zajęła się dystrybucją kalifornijskiej marki DW. Od tego roku oba podmioty podejmują współpracę na skalę ogólnoświatową.

Na zdjęciu (od lewej): Marcel Messner, Chris Lombardi, Hans Peter Messner, John Good, Ruben Steinhauser, Winfried Hol.