> > > Oświadczenie BeatIt

Oświadczenie w sprawie Polskich Nagród Perkusyjnych

Z uwagi na fakt, iż byliśmy współorganizatorami pierwszej edycji Polskich Nagród Perkusyjnych otrzymujemy liczne zapytania związane z drugą edycją PNP. W związku z tym oświadczamy, iż portal perkusyjny Beatit nie jest współorganizatorem tegorocznej edycji nagród PNP oraz nie miał i nie ma wpływu na nominacje i sposób głosowania. Drugą edycję przeprowadza Magazyn Perkusista, jak można wyczytać na oficjalnym fan page’u czasopisma.

polskie-nagrody-perkusyjne 1

Wszystkim nominowanym w tym roku gratulujemy i życzymy jak najlepszego rezultatu, a tymczasem przypominamy zwycięzców pierwszej, współtworzonej przez BeatIt edycji Polskich Nagród Perkusyjnych.